ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้

หมู่ที่ 2  ตำบลบาเระใต้  อำเภอบาเจาะ

จังหวัดนราธิวาส  96170

โทรศัพท์  0-7353-0963-4

โทรสาร  0-7353-0964

Email: Abt.Barehtai@gmail.com

Facebook: Barehtai.abt

 แผนที่