โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด “อบต.บาเระใต้ คัพ” ประจำปี 2565

0
30
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ได้จัดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด “อบต.บาเระใต้ คัพ” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาฮูแตยือลอ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทเยาวชน กีฬาเซปัคตะกร้อ ประเภทประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้
🏆 โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้🏆
1.ฟุตบอลชายประเภท ประชาชนทั่วไป
🥇ชนะเลิศ ทีมบ้านบูเกะสูดอ หมู่ที่ 2
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบ้านคลอแระ หมู่ที่ 3
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมบ้านบือเระ 2 หมู่ที่ 7
2.ฟุตบอลชายประเภท เยาวชน
🥇ชนะเลิศ ทีมบ้านชูโว หมู่ที่ 5
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบ้านตันหยง หมู่ที่ 4
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมบ้านบือเระ 2 หมู่ที่ 7
3.เซปัคตะกร้อ
🥇ชนะเลิศ ทีมบ้านฮูแตยือลอ หมู่ที่ 6
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบ้านบูเกะสูดอ หมู่ที่ 2
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมบ้านบือเระ หมู่ที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้