โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”

0
32
นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโส อำเภอบาเจาะ เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูเกะสูดอ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเพิ่มพื้นทีป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้