ทะเบียนตลาดนัดเขตรับผิดชอบอบต.บาเระใต้ ตำบลบาเระใต้  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

0
70

ลำดับที่ ชื่อตลาดนัด สถานที่ตั้ง เปิดบริการ ผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 ตลาดนัดบ้านกือแลแมเราะ หมู่ 4 บ้านตันหยง

(หน้ามัสยิดกือแลแมเราะ)

ต.บาเระใต้

วันเสาร์เวลา

14:00 น.- 18:00 น.

นายมะตอเฮ สูดิง 091-3147971 รพ.สต.บือเระ
2 ตลาดนัดมัสยิดชูโว บ้านชูโว (สีแยกบ้านชูโว)

หมู่ 5 ต.บาเระใต้

วันศุกร์

เวลา 06:00 น.- 11:00 น.

นายอาหามะ อาบูหลง

 

064-6758189 รพ.สต.บือเระ
3 ตลาดนัดสีแยกบาบอรอนิง บ้านชูโว (สีแยกบาบอรอนิง)

หมู่ 5 ต.บาเระใต้

วันจันทร์

เวลา 14:00 น.- 18:00 น.

นายสะรอนิง  มาลอ 089-2974261

082-2602936

รพ.สต.บือเระ
4 ตลาดนัดบูเกะสูดอ บ้านบูเกะสูดอ(ข้างรร.บูเกะสูดอ)

หมู่ 2 ต.บาเระใต้

วันอังคาร

เวลา 15.00-18.00 น.

นางนาอีมะห์ อาแวกือจิ 0805387909 รพ.สต.คลอแระ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้