โครงการอบรมการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

0
57

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ บ้าน 2 ฤดู อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ได้จัด”โครงการอบรมการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”ขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนแนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใส

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้