โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรเจ้าหน้าที

0
62

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ริเวอร์ แรม รีสอร์ท นราธิวาส เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้