โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563

0
58

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตตำบล จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เมื่อในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นเวทีให้เด็กนักเรียนแต่ละศูนย์ได้ร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถ อันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับผู้ปกครองเด็กได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้