ประเพณีท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม(ฝึกอบรมหลักสูตร”ปันจักสีลัต”)ปีงบประมาณ 2563

0
143

อบต.บาเระใต้ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม(ฝึกอบรมหลักสูตร”ปันจักสีลัต”)ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2562 ณ ตาดีกามัสยิดฮีดายาตุสซอลีฮีน หมู่ 2 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และร่วมสืบสานศิลปะป้องกันตัว “ซีละ” หรือ “ปันจักสีลัต” ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นับวันจะหาดูได้ยาก ให้สามารถอยู่คู่กับท้องถิ่นได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้