ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ ณ อบต.บาแระใต้

0
372

ขอเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บาแระใต้ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบาแระใต้ ร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ  ต่าง ๆ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบาแระใต้ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การบริจาคหนังสือ”ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (Local Book Corner : We love to read) ณ อบต.บาแระใต้

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้