องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ในเขตตำบล จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศดม.นูรุลอาบีดีน หมู่ที่ 5 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส. เพื่อเป็นเวทีให้เด็กนักเรียนแต่ละศูนย์ได้ร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถ อันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับผู้ปกครองเด็กได้อีกด้ว

0
383

2672 2673 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้