องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ จัดโครงการ ‘อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยร่วมกับอำเภอบาเจาะและหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเคลื่อนที่ ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน’ ออกให้บริการประชาชนในด้านการรับชำระภาษี รับจดทะเบียนต่างๆ บริการข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการอื่นๆของหน่วยงานทั้งของจังหวัดและอำเภอ ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านชูโว. หมู่ที่ 5 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

0
774

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ จัดโครงการ ‘อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยร่วมกับอำเภอบาเจาะและหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเคลื่อนที่ ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน’ ออกให้บริการประชาชนในด้านการรับชำระภาษี รับจดทะเบียนต่างๆ บริการข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการอื่นๆของหน่วยงานทั้งของจังหวัดและอำเภอ ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านชูโว. หมู่ที่ 5 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2610

2611

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้