โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน “ปันจักสีลัต” ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮีดายาตุสซอลีฮีน หมู่ 2

0
490

อบต.บาเระใต้ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน “ปันจักสีลัต” ระหว่างวันที่  24-29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮีดายาตุสซอลีฮีน  หมู่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปได้  ซึ่ง “ปันจักสีลัต” หรือ “ซีละ” ตามภาษาถิ่น  เป็นศิลปะการแสดง รวมถึงเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่นับวันจะหาดูได้ยากเต็มที

16212 16213 16214 16216 ฃ 16206 16208 16209 16210 16211

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้