โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี

0
1727

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านการขนมให้แก่กลุ่มแม่บ้านสตรีในเขตตำบลบาเระใต้  ให้มีทักษะด้านการทำขนมเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำไปพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

15895 15896 15897 15898 15899 15890 15891 15892 15893 15894

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้